Opvang

“Nadia is 18 jaar. Ze woont sinds haar zesde met haar ouders in België. Haar familie is afkomstig uit Tunesië.

Haar ouders willen dat ze deze zomer gaat trouwen met haar neef in Tunesië. Haar ouders waren altijd al vrij streng,

maar de laatste tijd is dit veel erger geworden. Nadia′s broer houdt Nadia buitenshuis in de gaten.

Nadia wil niet met haar neef trouwen. Ze wil niet weg uit België. Ze slaapt niet meer, is erg gespannen en ongerust.

Het einde van het schooljaar nadert. Nadia besluit dat ze iets moet doen.”

Opvang voor mezelf of voor mij en mijn kinderen

CAW Oost-Brabant – Vluchthuis Leuven

Een opname in het vluchthuis wordt steeds voorafgegaan door een intakegesprek op het onthaal van CAW Oost-Brabant waarbij uitgemaakt wordt of een opname de meest geschikte oplossing is.

CAW Oost-Brabant – Vrouwenopvangcentrum Diest

Een opname in het Vrouwenopvangcentrum Diest wordt steeds voorafgegaan door een intakegesprek op het onthaal van CAW Oost-Brabant waarbij uitgemaakt wordt of een opname de meest geschikte oplossing is.

CAW Oost-Brabant – Crisisopvangcentrum (KOC)

Opvang voor mijn kinderen

Crisismeldpunt regio Vlaams-Brabant (0-18 jaar)

Het crisismeldpunt geeft consult en schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Schommel

De schommel biedt opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding en trainingen voor gezinnen die die het tijdelijk moeilijk hebben met of vragen hebben bij de opvoeding en/of de zorg voor hun kinderen. De schommel biedt hiernaast ook dag- en nachtopvang en crisisopvang.

Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel

Pleegkinderen en pleeggasten kunnen voor korte of lange tijd in een pleeggezin wonen. Er wordt gezocht naar een vorm van pleegzorg die het best bij de vraag past.

Afdeling Tienen

Kabbeekvest (Sociaal Huis), 3300 Tienen

016/28.48.68