Hulp voor kinderen

“Soms denken we dat het voor een kind wel meevalt, zolang het niet in de klappen deelt.

Mishandelde partners zeggen soms: ‘De dag dat hij/zij de kinderen pijn doet, ben ik weg!’. En beseffen niet hoe erg hun kind nu al lijdt. Het kind leeft elke dag met angst, verdriet en verwarring. Dag in dag uit zo leven tast je veiligheidsgevoel aan.

Veel kinderen hebben het later moeilijk met relaties en kopiëren het gedrag van hun ouders."

(bron Hilde Genetello in klasse)

Je kan als burger en als hulpverlener terecht bij verschillende diensten voor een gesprek, om je bezorgdheid te uiten, advies in te winnen.

Ben je op zoek naar begeleiding aan huis? Dan kan je terecht bij andere diensten.

Gesprekken

Bij de volgende diensten kan je in vertrouwen je bezorgdheid uiten. Zij kijken met jou of er verdere stappen nodig zijn.

Als burger

CAW Oost-Brabant – Jongerenadviescentrum Tienen

In het JAC kan je terecht met elke vraag. Soms kan dit een eenvoudige vraag om informatie zijn. Ligt je vraag wat moeilijker dan kan je rekenen op een JAC-medewerker die met jou alles op een rijtje zet en je steunt in de keuzes die je maakt.

Crisismeldpunt regio Vlaams-Brabant (0-18 jaar)

CGG Vlaams-Brabant Oost – vestiging Tienen

(J)e(en) huisarts

Een privé-therapeut

Deze lijst van therapeuten is samengesteld op basis van een rondvraag bij therapeuten in de regio. De therapeuten die in deze lijst staan, gaven hun toestemming om in deze website opgenomen te worden.

Antje Uytterhaegen

Academiestraat 7

3300 Tienen

0475/82.48.19

antje.uytterhaegen@groepspraktijkhorizon.be

Christa Herkes

Henri Dotremontstraat 2,

3320 Hoegaarden

0487/41.26.12

christa.herkes@scarlet.be

Ief Barbier

Sint-Niklaasstraat 40

3321 Outgaarden

0486/83.50.16

info@nagila.be

Dr. Kim Daniëls

Academiestraat 7

3300 Tienen

0485/33.32.62

kim.daniels@groepspraktijkhorizon.be

Marleen Homans

Veldbornstraat 27 bus 3

3300 Tienen

0473/48.12.37

marleen.homans@gmail.com

Als hulpverlener

Crisismeldpunt regio Vlaams-Brabant (0-18 jaar)

Het crisismeldpunt geeft consult en schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – Vlaams-Brabant

Het VK is een meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. Het geeft advies aan hulpverleners en kan hulpverlening opstarten of doorverwijzen naar het parket wanneer dat noodzakelijk wordt geacht.

Ondersteuningscentrum jeugdhulp Leuven

Het OCJ heeft een consultfunctie. Het OCJ kan daarnaast zelf hulpverlening opstarten en opvolgen maar kan ook doorverwijzen naar de jeugdhulpverlening of naar de gerechtelijke jeugdhulp.

Begeleiding aan huis

CAW Oost-Brabant – Mobiele Gezinsondersteuning Tienen

Mobiele gezinsondersteuning is een specifiek begeleidingsaanbod voor gezinnen en alleenstaande ouders die hulp zoeken bij de opvoeding van hun kind(eren) en waarbij begeleiding aan huis noodzakelijk is.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning - De Schommel - Vestiging Tienen

De schommel biedt opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding en trainingen voor gezinnen die die het tijdelijk moeilijk hebben met of vragen hebben bij de opvoeding en/of de zorg voor hun kinderen. De schommel biedt hiernaast ook dag- en nachtopvang en crisisopvang.

Sporen – Thuisbegeleidingsdienst Arondissement Leuven

Sporen biedt ambulante thuisbegeleiding aan gezinnen die geconfronteerd worden met een problematische opvoedingssituatie.

Amber – Laagintensieve contextbegeleiding

Amber biedt kortdurende contextbegeleiding aan huis met focus op opvoeding.

Amber – Breedsporige contextbegeleiding

Amber biedt contextbegeleiding aan huis met focus op opvoeding.

Combo – Thuisbegeleidingsdienst Surdo

Combo biedt thuisbegeleiding.

Huize Sint-Vincentius

Huize Sint-Vincentius is een dienstencentrum dat instaat voor de begeleiding van jongeren en hun gezin in een kwetsbare leefsituatie.

Huize Levensruimte

Huize levensruimte biedt thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren en hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden.