Wegwijzer bij familiaal geweld

Familiaal geweld kent vele gradaties en gezichten.

Het kan gaan over duwen en slagen maar ook over treiteren, vernederen of voortdurend controleren.

Lees hier meer over de verschillende vormen van familiaal geweld.

Lees hier meer over de signalen en risicofactoren

Ik, mijn partner, mijn patiënt, mijn mama, mijn buur, ... wil: