Familiaal geweld kent vele gradaties en gezichten. 
Het kan gaan over duwen en slagen maar ook over treiteren, vernederen of voortdurend controleren. 

Ik, mijn partner, mijn patiënt, mijn mama, mijn buur, ... wil: